นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446407
Page Views 806266
 
ประวัติความเป็นมา
         องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูเริ่มก่อตั้ง อบต.เรณู เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 โดยมีนายชนะโชค คำวัน เป็นปลัด อบต.เรณู คนแรก และมีนายแย้ม ครุฑชัย เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง ปัจจุปันมีนายคารมย์ จิตมาตย์ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู และมีนายจักพร เบ็ญระเหม เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูในปัจจุบัน ตำบลเรณูมีเนื้อที่ทั้งหมด 48.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,069 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 13,795 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 1,274 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลเรณู ม.2 บ้านโพนสาวเอ้ ม.3 บ้านโนนสังข์ ม.4 บ้านอภัยวงค์ ม.6 บ้านศรีบุญเรือง ม.7 บ้านโคกสาย ม.8 บ้านคำผาสุก ม.10 บ้านโพนสาวเอ้ ม.11 บ้านโนนทอง ม.12 ชุมชนตำบลเรณู ม.13 และชุมชนตำบลเรณู ม.14


        ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ตั้งอยู่เลขที่ 225 หมู่ที่ 4 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ห่างจากอำเภอเรณูนคร 1,300 เมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม