นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446391
Page Views 806051
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ตำบลเรณู มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเหมาะกับการทำการเกษตรกรรม

ตำบลเรณูมีเนื้อที่ทั้งหมด 48.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,106.25  ไร่

เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 19,469  ไร่

เป็นพื้นที่ป่า  5,659  ไร่
เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 4,978.25 ไร่

ตำบลเรณูมีอนาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ   ติดต่อ  ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
ทิศใต้       ติดต่อ  ตำบลเรณูใต้  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลโพนทอง  
อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก    ติดต่อ  ตำบลโคกหินแฮ่  
อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม