นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446292
Page Views 805198
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู  ยินดีต้อนรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเรณู (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลเรณู เรื่อง การปิดทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565 (09 เม.ย. 2565 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบ การค้าในเขตท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 ทราบ (14 มี.ค. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง)
เรียน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ EIT ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วย (14 มี.ค. 2565 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศกรมขนส่งทางราง เรื่องการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้ร่องรอย (14 ก.พ. 2565 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรณู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่องการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การระงับและการเพิกถอนรายชื่อผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 76 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประชาสันพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (19 พ.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มกราคม 2565 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
SLOT TRUE WALLET สล็อต วอ เลท ไม่มี ขั้นต่ำ สมหมาย กายทิพ 23 พ.ค. 2565
AMB888VIP ช่องทางการหารายได้ชั้นเยี่ยมที่สุดในตอนนี้ LEKAMB888VIP 23 พ.ค. 2565
ufacash.cash เกมออนไลน์ที่สามารถใช้บนอุปกรณ์มือถือ ดอดอ สอนอนอ 23 พ.ค. 2565
สล็อต สล็อต 22 พ.ค. 2565
เว็บออนไลน์ AMB888VIP เว็บที่ดีที่สุด มีแอดมินบริการตลอด 24 ชั่วโมง LEKAMB888VIP 21 พ.ค. 2565
AMB888VIP ของเราได้เล่นก่อนใคร happyyummy 21 พ.ค. 2565
ufacash.cash เกมออนไลน์ที่สามารถใช้บนอุปกรณ์มือถือ ดอดอ สอนอนอ 20 พ.ค. 2565
riches666.pro เว็บไซต์เกมที่มีคุณภาพดีที่สุด นอนอ 20 พ.ค. 2565
งานเดิน-วิ่งการกุศล pbru 20 พ.ค. 2565
สล็อต168 สล็อต168 19 พ.ค. 2565
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2565) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ (กรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๒ ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2565) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ (กรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๒ ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2565) ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2565) ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ชื่อคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๑๒๒ นครนพม องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๓๔ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๓๔ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

 

 


    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม