นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 131271
Page Views 222988
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2561
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา๑๙ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช ๑๕๐๘ มาตรา ๒๔,๒๙ และมาตรา ๓๐ และพระราชบัญญัติภาษีป้าพุทธศักราช ๒๕๑๐ มาตรา ๑๒ 
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงประกาศให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายได้ทราบ ดังนี้
๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้รับประเมินหรือเจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบพิมพ์ เพื่อเเจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒.ภาษีป้ายให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๓.ภาษีบำรุงท้องที่ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑
                     หากพ้นกำหนดการชำระภาษีต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.08 KB

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,12:49   อ่าน 206 ครั้ง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม