นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446445
Page Views 806397
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประชาสันพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ( (19 พ.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (27 เม.ย. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มกราคม 2565 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 25 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง))
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ( (26 เม.ย. 2565 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์(กีรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๒ ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (29 มี.ค. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ (กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท) จำนวน 2 ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ( (28 มี.ค. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ( (28 มี.ค. 2565 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะราชการ ทะเบียน บจ.๘๔๖๒ นพ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 มี.ค. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (24 มี.ค. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 มี.ค. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง))
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม