นายจักรพร เบ็ญระเหม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 339508
Page Views 660463
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๕ และปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ ( (18 พ.ย. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ ( (12 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ ( (10 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๓ รายการ ( (10 พ.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๓ รายการ ( (10 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งพิมพ์หมึก(Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ( (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้อถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดวางฝังกลบ บ้านอภัยวงศ์ หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (27 ก.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน ๔ รายการ ( (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรณู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรณู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม