นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446339
Page Views 805616
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู

นายสมชัย อินทร์ติยะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
เบอร์โทรศัพท์ 081-0516765

นางกมลพร งันเสร็จ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
เบอร์โทรศัพท์ 0872324510

นายจักรพร เบ็ญระเหม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
เบอร์โทรศัพท์ 0857582136

นายธีระพงษ์ อินธิชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 087538120

นางสาวศิริกุล ราชสิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 0939962215

นายอภิศักดิ์ ราชชมภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 0872362812

นายกฤตภาส บัวสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 0861402364

นายปัญญา ใหญ่สาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 0622207238

นายสุรพล เหลื่อมเภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 0630398614

นายประเสริฐ เหวยไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 0908413796

นายศราวุธ พรหมดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 12
เบอร์โทรศัพท์ 0871736429

นายวุฒิพร ธงวาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ 14
เบอร์โทรศัพท์ 0931121373
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม