นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 142221
Page Views 241507
 
สมาชิกสภา

นายเชี่ยวชาญ บุญละ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู

นายพงษ์จิตร ราชชมภู
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู

นายจักรพร เบ็ญระเหม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู

นางมนต์ชัย จันทะนาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 2

นายธีระพงษ์ อินธิชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 2

นายบุญวา ราชสิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 3

นายสินประเสริฐ พลเขต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 3

นายปรีชา บัวสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 4

นายเดียว นวลตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 6

นายเด่นชัย บัวสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 6

นายประทับ ชนะเคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 7

นายปัญญา ใหญ่สาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 7

นายพรชัย อัตติยะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 8

นางสาวสุดารัตน์ ทุมโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 10

นายประเสริฐ เหวยไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 10

นางกมลพร งันเสร็จ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 11

ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 11

นายเทพสุริยา บัวสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 12

นายใบคำ โกพลรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 12

นางสาวพรพิมล เตโช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 13

นายศรชัย อินทร์ติยะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 13

นายวุฒิพร ธงวาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 14

นายพิศ โพพลรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู หมู่ที่ 14
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม