นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 446345
Page Views 805666
 
กองคลัง

นางอนุมาน คำตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0935265648

นางสาวสุดารัตน์ รังกลิ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายทรงกรด จันทร์ศรีเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกฤติยาภรณ์ บัวสาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธัญญรัตน์ แขวงเมือง
คนงานทั่วไป

นางสุพัตรา ราชชมภู
คนงานทั่วไป

นางสาวนันทรัตน์ วิโย
คนงานทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม