นายคารมย์ จิตมาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 142183
Page Views 241463
 
กองคลัง

นางอนุมาน คำตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสัมพันธ์ ขอดเมชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายทรงกรด จันทร์ศรีเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางสาวกฤติยาภรณ์ บัวสาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวฟาริดา ชิตบัณฑิตย์
คนงานทั่วไป

นางสาวธัญญรัตน์ แขวงเมือง
คนงานทั่วไป

นางสุพัตรา ราชชมภู
คนงานทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม