นายจักรพร เบ็ญระเหม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 339422
Page Views 660375
 
กองคลัง

นางอนุมาน คำตัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทรงกรด จันทร์ศรีเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุดารัตน์ รังกลิ่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกฤติยาภรณ์ บัวสาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวธัญญรัตน์ แขวงเมือง
คนงานทั่วไป

นางสุพัตรา ราชชมภู
คนงานทั่วไป

นางสาวนันทรัตน์ วิโย
คนงานทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู
ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม